Services
AVTOMOBİL DAŞIMALARI
alt
DƏNİZ DAŞIMALARI
alt
DƏMİRYOLU DAŞIMALARI
alt
HAVA DAŞIMALARI
alt
Multimodal daşımalar
alt
EKSPEDİTOR XİDMƏTLƏRİ
alt
GÖMRÜK VƏ SIĞORTA XİDMƏTLƏRİ
alt
BÖYÜK VƏ HƏCMLİ YÜKLƏRİN DAŞINMASI
alt
QRUPLAŞDIRILMIŞ YÜKLƏRİN DAŞINMASI
alt

HAQQIMIZDA

W & E FORWARD şirkətinin Azərbaycanda əsası 1992-ci ildə qoyulmuşdur.
1992-ci ildən 1999-cu ilə qədər dövrdə biz yalnız ekspeditor xidmətləri göstərirdik. 1993 – 1994-cü illərdə bizim tərəfimizdən Qafqaza və Zaqafqaziyaya iri beynəlxalq daşıyıcıların və istehsalçıların cəlb edilməsi üzrə böyük iş görülmüşdür. TRACEKA proqramlarında fəal şəkildə iştirak edirik.
W & E FORWARD şirkəti əldə edilmiş uğurlarla dayanmır, nəqliyyat biznesinin inkişafındakı bütün dəyişikliklərə həssaslıqla reaksiya göstərir, nəqliyyat xidmətlərinin dünya bazarına çıxır.
Bu gün şirkət Avropada, Asiyada və MDB ölkələrində, yəni əsas nəqliyyat arteriyalarının yol ayrıcında filiallara malikdir, bu da müxt Daha Ətraflı

BLOQ