XİDMƏTLƏR

ƏSAS / XİDMƏTLƏR

QRUPLA?DIRILMI? Y�KL?R?N DA?INMASI

W & E FORWARD ?irk?ti beyn?lxalq yükün çatd?r?lma variant?n? – LTL-Less Trailer Load prinsipi üzr? da??nmas?n? t?klif edir. Bir neç? gönd?r?nin mal? bir yük vahidin? y???l?r v? laz?mi mar?rut üzr? çatd?r?l?r.
Üstünlükl?ri – da??nman?n kiçik x?rcl?ri. H?r yükün sahibi yaln?z m?hsulun avton?qliyyatda tutdu?u yer? gör? öd?ni? edir.