Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

W & E FORWARD şirkəti beynəlxalq yükün çatdırılma variantını – LTL-Less Trailer Load prinsipi üzrə daşınmasını təklif edir. Bir neçə göndərənin malı bir yük vahidinə yığılır və lazımi marşrut üzrə çatdırılır.
Üstünlükləri – daşınmanın kiçik xərcləri. Hər yükün sahibi yalnız məhsulun avtonəqliyyatda tutduğu yerə görə ödəniş edir.

Biz Təklif edirik

 • Yüklərin qorunması üçün təhlükəsiz daşınmalar təşkil edirik
 • Gömrük rəsmiləşdirilməsi təklif edirik
 • Minitorinq vasitəsilə yükün hərəkətinə nəzarət edirik
 • Büdcəni nəzərə almaqla vaxta görə qənaətli və zəruri marşrut planlaşdırırıq
 • Yükün << qapıdan qapıya >> daşınması
 • Anbar xidmətləri
 • Yükün çeşidlənməsi

W & E FORWARD şirkəti üçün hər müştərinin etimadı daha əzizdir!