XİDMƏTLƏR

ƏSAS / XİDMƏTLƏR

BÖYÜK VƏ HƏCMLİ YÜKLƏRİN DAŞINMASI

W & E FORWARD şirkəti böyük ölçüdə olmayan və ağır çəkili yüklərin daşınması üzrə xidmətləri təklif edir. Təhlükəsiz çatdırma məqsədi ilə istifadə edilir:
Xüsusi nəqliyyat;
Xüsusi konteynerlər;
Açıq platformalar.
Müştərinin arzusuna, yükün spesifikasına, təcili olmasına əsaslanaraq logistika zənciri qurulur.
Böyük ölçüdə olmayan yüklərin daşınması yerinə yetirilməsi üçün təkcə etibarlı deyl, həm də xüsusi vərdişlərə və bacarıqlara malik olan təcrübəli vasitəçinin lazım olduğu vəzifədir. İxtisaslaşdırılmış texnika, mükəmməl şəkildə əvvəlcədən planlaşdırma, icazələr, xüsusi hazırlanmış personal zəruridir. Daşınmanın daha uyğun üsulların optimal şəkildə birləşdirilməsi zamanı yükü ən çətin marşrutlar üzrə sürətlə və təhlükəsiz şəkildə çatdırmaq olar.
W & E Forward şirkəti böyük ölçüdə olmayan və ağır çəkili yüklərin daşınması üzrə kompleks xidmətlər göstərir.