XİDMƏTLƏR

ƏSAS / XİDMƏTLƏR

HAVA DAŞIMALARI

HAVA NƏQLİYYATI – beynəlxalq daşımada yüklərin daşınmasında ən sürətli yoldur. Etibarlılığına və sürətli olmasına görə digər çatdırılma vasitələri arasında belə üsula üstünlük verirlər, bu da tez xarab olan yüklər və ya qısa müddət ərzində daşınmanı tələb edən yüklər üçün xüsusilə aktualdır. Hava daşımaları beynəlxalq daşımalarda xüsusilə fəal şəkildə istifadə edilir. Hava nəqliyyatı ilə daşıma yükün çatdırılmasının ümumi vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir və praktik olaraq yer kürəsinin istənilən yerində yüklərin daşınması problemini həll edir.