Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

W & E FORWARD şirkəti böyük ölçüdə olmayan və ağır çəkili yüklərin daşınması üzrə xidmətləri təklif edir. Təhlükəsiz çatdırma məqsədi ilə istifadə edilir:
Xüsusi nəqliyyat;
Xüsusi konteynerlər;
Açıq platformalar.
Müştərinin arzusuna, yükün spesifikasına, təcili olmasına əsaslanaraq logistika zənciri qurulur.
Böyük ölçüdə olmayan yüklərin daşınması yerinə yetirilməsi üçün təkcə etibarlı deyl, həm də xüsusi vərdişlərə və bacarıqlara malik olan təcrübəli vasitəçinin lazım olduğu vəzifədir. İxtisaslaşdırılmış texnika, mükəmməl şəkildə əvvəlcədən planlaşdırma, icazələr, xüsusi hazırlanmış personal zəruridir. Daşınmanın daha uyğun üsulların optimal şəkildə birləşdirilməsi zamanı yükü ən çətin marşrutlar üzrə sürətlə və təhlükəsiz şəkildə çatdırmaq olar.
W & E Forward şirkəti böyük ölçüdə olmayan və ağır çəkili yüklərin daşınması üzrə kompleks xidmətlər göstərir.

Biz Təklif edirik

 • Marşrutun tərtib edilməsi, hüquqi məsələlər və s. üzrə məsləhətlər;
 • Sənədlərin hazırlanması;
 • Yüklərin sığorta edilməsi;
 • Yüklərin daşınmaya hazırlanması;
 • Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması;
 • Yükün << qapıdan qapıya >> daşınması
 • Malların bəyan edilməsi zamanı müştərinin maraqlarının təmsil edilməsi;
 • Yüklərin anbarlaşdırılması və saxlanması;
 • Gömrük vasitəsinin xidmətləri;
 • Yüklərin hərəkətinə daimi nəzarət və müştəriyə məlumatın operativ şəkildə təqdim edilməsi.
 • Böyük ölçüdə olmayan yüklərin tranzit ölkələrdən daşınmasına icazə

Siz daşınmanı bizə etibar etməklə düzgün seçim edirsiniz!