Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

W & E Forward sizə gömrük və sığorta xidmətləri göstərir.
Bizim mütəxəssislərimiz rəsmiləşdirmənin bütün incəliklərini bilir və hər bir dəyişikliyi izləyirlər. Biz gömrük rəsmiləşdirilməsini tez və peşəkar şəkildə yerinə yetiririk.

Biz Təklif edirik

 • Xarici iqtisadi fəaliyyət məsələləri üzrə məsləhət
 • Gömrük ödənişlərinin əvvəlcədən hesablanması
 • Gömrük rəsmiləşdirməsi üçün zəruri sənədlərin baxılması və hazırlanması
 • Malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi
 • Müştərinin fərdi tələblərinə əsasən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və nəzarət

Sığorta polisi “yüklərin təmizlənməsi” adlanan zəruri elementdir. Sığorta göndərənin və daşıyıcının məsuliyyətinə əlavə zəmanətləri təmin edir. Sığorta mükafatının məbləğinə təsir edir:


• Yükün tipi, forması və qablaşdırmanın keyfiyyəti
• İstifadə edilən nəqliyyatın kateqoriyası, marşrutun xüsusiyyətləri
• Daşınma məsafəsi və vaxtı
• Yükün dəyəri

Yüklərin hüquqi müşayiətini bizim mütəxəssislərə etibar etməklə siz bir çox riskdən yayınmış olursunuz. Malın daşınması və onun gömrük rəsmiləşdirilməsi (o cümlədən, sığorta) məsələlərinin bir əldə cəmlənməsi məsuliyyətli qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın zəmanətidir.