XİDMƏTLƏR

ƏSAS / XİDMƏTLƏR

AVTOMOBİL DAŞIMALARI

AVTOMOBİL DAŞIMALARI - ən böyük və tez tez istifadə edilən nəqliyyat növlərindən biridir.
Avtomobil daşımalarının üstünlükləri: nəqliyyat vasitələrinin müxtəlifliyi, sürət, səyyarlıq, marşrutun mümkün dəyişməsinə operativ şəkildə uyğunlaşmaq. Maliyyə xərclərinin və çatdırma müddətlərinin nisbəti də həmçinin avtomobil çatdırmasının müsbət amilidir.
Biz fərdi daşıma sxemləri işləyib hazırlayırıq, bu da müştərilərin maliyyə vəsaitlərinə əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə və çatdırma vaxtını minimum müddətlərə qədər azaltmağa imkan verir.
Biz yükün verilmiş marşrut üzrə razılaşdırlmış müddətdə yükün çatdırılmasını təmin edirik, yükləmə yerindən boşalma yerinə qədər nəqliyyatın olduğu yeri izləyirik və məlumat veririk.
Bizim sərəncamımızda olan müasir avtomobil parkı ilə biz hər müştəriyə yüksək ixtisaslı xidmətləri verməyə hazırıq.