Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

“W & E FORWARD şirkəti yüklərin ekspedisiya edilməsi üzrə xidmətlər kompleksi göstərir. Ekspedisiya edilməsi üzrə xidmətləri yığma, təhlükəli və ya bahalı yüklərin müşayiət edilməsi zamanı sifariş etmək əhəmiyyətlidir, bu halda ekspeditor yükün göndərilməyə hazırlığına, onun nəqliyyat vasitısinə yerləşdirilməsinə, ixtisaslaşdırılmış anbarlarda saxlanmasına, limanda bir nəqliyyat növündən digərinə boşaldılıb yüklənməsinə (əgər bu zəruridirsə) nəzarət etməlidir. Belə yüklərin yerdəyişməsi və rəsmiləşdirilməsi xüsusi qaydalarla və müddəalarla tənzimlənir, öyrədilmiş və attestasiya edilmiş personalın olması tələb olunur.
Yüklərin W & E FORWARD şirkətindən limana ekspedisiya edilməsi yüklərin gömrük orqanlarında və dövlət xidmətlərində bütün rəsmiləşdirmə mərhələlərində müştəri ilə operativ informasiya mübadiləsi, həmçinin keyfiyyətli və vaxtında servisin göstərilməsi məqsədilə ekspeditorun limanın xidmətlərində və bölmələrində bilavasitə iştirakı və qarşılıqlı fəaliyyətidir.

Biz Təklif edirik

 • Yüklərin << qapıdan qapıya >> çatdırılmasının təşkili
 • Standart və qeyri – standart nəqliyyat vasitələrində yüklərin daşınması
 • Rusiya, MDB və Avropa üzrə avtodaşımalar
 • Hərəkət marşrutlarının və daşımaların dəyərinin optimallaşdırlması
 • Yüklərin hərəkətinin monitorinqi
 • Yüklərin sığortası

Daxili və beynəlxalq daşımalar zamanı «W & E FORWARD» şirkətinin malların ekspedisiya edilməsi xidmətindən istifadə edin! Bu yüklərin keyfiyyətli daşınması zamanı xərclərin optimallaşdırılmasını təmin edəcək.