Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

Multimodal daşımalar müxtəlif nəqliyyat növlərinin köməyi ilə bir müqavilə hüdudlarında həyata keçiririlən yük daşımalarıdır. Belə ki, kombinə edilmiş daşıma zamanı eyni zamanda avia, dəmir yolu, dəniz və avtomobil nəqliyyatı istifadə edilə bilər.
Multimodal daşımanın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onu bir nəqliyyat – ekspedisiya şirkəti həyata keçirir.
Deməli, xidmətin dəyəri, optimal marşrutun hazırlanması və mübahisəli məsələlərin həlli vaxtı azalır. Yükün daşınmasına və qorunmasına görə tam maliyyə və hüquqi məsuliyyəti də bir şirkət daşıyır.
Bu gün məhz multimodal daşıma sayəsində biz nəqliyyat vasitələrini savadlı şəkildə birləşdirməklə və bu zaman müştərinin zaman və maliyyə xərclərini azaldaraq “qapıdan qapıya” çatdırma prinsipini həyata keçirməyə qadirik. Kombinə edilmiş yük daşıması yükü dünyanın istənilən nöqtəsinə çatdırmağa və onu bilavasitə alana verməyə imkan verir.

Biz Təklif edirik

 • Qapıdan qapıya prinsipi
 • Vaxt və pul vəsaitlərinə qənaət
 • Yüklərin istənilən məsafəyə çatdırılması
 • Gömrük bəyan edilməsi və gömrükdə sənədlərin rəsmiləşdirilməsi
 • Yüklərin sığortası və gömrük xidmətləri

Bizim mütəxəssislərimiz sizin üçün bütün tələbləri nəzərə alaraq yükün daşınma marşrutunu işləyib hazırlayırlar və daşınmanın hər mərhələsinə nəzarət edirlər.