Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

Dəmir yolu daşımaları öz universallığı sayəsində çox məşhurdur.
Bizim şirkətimiz Avropanın, Asiyanın və digər qitələrin müxtəlif nöqtələrinə çoxlu sayda daşımaları həyata keçirir.
Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaların üstünlüyü yüksək etibarlılıq və aşağı qiymətdir.
DY nəqliyyatı malların böyük partiyalarının böyük məsafələrə daşınmasına imkan verir.
Avtomobil daşımalarından fərqli olaraq məhsulların dəmir yolu heyəti ilə çatdırılması ilin istənilən fəslində həyata keçirilə bilər və iqlim şəraitindən asılı deyil.
Biz bütün marşrut boyu müasir izləmə sistemlərini istifadə etməklə və müştəri üçün maksimum rahatlıqla dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşımaları həyata keçiririk.
Temperatur rejiminin saxlanamsına ehtiyac olan yük ilə iş olduğu təqdirdə biz vaqon – refrijeratorları seçirik.

Biz Təklif edirik

 • Yükün << qapıdan qapıya >> daşınması
 • Dəmir yolu stansiyalarında dəmir yolu sənədlərinin tam dəstinin rəsmiləşdirilməsi
 • Dəmir yolunun istənilən hərəkətli heyətində yükün bərkidilməsi və yüklənmə sxeminin işlənib hazırlanması və təsdiq edilməsi
 • Hərəkətli heyətlə təmin edilməsi, onun hazırlanması.
 • DY tarifinin ödənilməsi
 • Daşınma marşrutu üzrə hərəkət prosesində vaqonların və konteynerlərin yerləşdiyi yeri izləmək və müştərini vaqonun yerləşdiyi yer yer haqqında gündəlik məlumatlandırmaq.

Biz yükün sığortasını və razılaşdırılmış müddətlərdə çatdırlmasını, nəqliyyat və mal – müşayiət sənədlərinin düzgün rəsmiləşdirilməsini, yüklərin hərəkətinin gündəlik izlənilməsini təqdim edirik.