Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

HAVA NƏQLİYYATI – beynəlxalq daşımada yüklərin daşınmasında ən sürətli yoldur. Etibarlılığına və sürətli olmasına görə digər çatdırılma vasitələri arasında belə üsula üstünlük verirlər, bu da tez xarab olan yüklər və ya qısa müddət ərzində daşınmanı tələb edən yüklər üçün xüsusilə aktualdır. Hava daşımaları beynəlxalq daşımalarda xüsusilə fəal şəkildə istifadə edilir. Hava nəqliyyatı ilə daşıma yükün çatdırılmasının ümumi vaxtını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir və praktik olaraq yer kürəsinin istənilən yerində yüklərin daşınması problemini həll edir.

BİZ TƏKLİF EDİRİK

 • Böyük ölçüdə olmayan yükləri
 • Ağır çəkili yükləri
 • Təhlükəli yükləri, o cümlədən:
  Sənədlərin, daşınma sənədlərinin
  rəsmiləşdirilməsi
 • Tarifin ödənilməsi
 • Marşrutun işlənib hazırlanması
 • Yükün yerləşmə yeri haqqında müştərinin məlumatlandırılması

Bizim şirkətimiz təkcə daşınan yükün operativliyinə və qorunmasına zəmanət vermir, həm də uyğun servis təqdim edir və prosesin mükəmməl nəzarətini təmin edir. Mal təyinat yerinə tam və qorunmuş şəkildə çatdırılacaq.

Peşəkar servis, müntəzəm bazar monitorinqi, işin modernləşdirilməsi, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi - bütün bunlar şirkətimizə işlərin keyfiyyətini yüksəltməyə və yüksək səviyyədə yüklərin aviadaşımaları üzrə xidmətləri göstərməyə imkan verir.