Xidmətlər

 • Avtomobil daşımaları
 • Dəniz daşımaları
 • Hava daşımaları
 • Dəmiryolu daşımaları
 • Multimodal daşımalar
 • Ekspeditor xidmətləri
 • Gömrük və sığorta xidmətləri
 • Böyük və həcmli yüklərin daşınması
 • Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması

Dəniz daşınması qitələrarası istiqamətlərdə yüklərin çatdırılmasının ən geniş yayılmış növlərindən biridir. Yüklərin dəniz daşınması qənaətli daşınma üsuludur. Bu daşınma böyük və həcmli partiyaların böyük məsafələrə çatdırılmasının həzərdə tutulduğu hallarda effektivdir.
Dəniz nəqliyyatının başlıca xüsusiyyəti onun aşağı dəyəri, universallığıdır. Yükün böyük partiyalarının yüklənməsi hesabına daşınmaların maya dəyəri azalır. Dəniz ilə istənilən növ yükləri, onların ölçülərindən, çəkisindən, aqreqat halından və hər hansı spesifikasından asılı olmayaraq daşımaq olar.
Müasir texnologiya və avadanlıqlar dəniz konteynerləri ilə sadə, sürətli və təhlükəsiz şəkildə işləməyə imkan verir. Konteyner sonradan istənilən nəqliyyat növü ilə daşınması mümkün olan universal taradır. Bu kombinə edilmiş daşınma sxemlərinin tələb edildiyi hallarda çox rahatdır.

Biz Təklif edirik

 • Konteyner daşımaları
 • Liman daxili ekspedisiya edilməsi
 • Tam sənəd dövriyyəsi
 • Yükləmə - boşaltma işləri
 • İntermodal / kombinə edilmiş daşımalar
 • Yükün << qapıdan qapıya >> daşınması

Çoxlu sayda iri şirkətlər bizim xidmətlərimizdən razıdır. Niyə sizin şirkətiniz onların arasında olmasın?!