Üstünlüklərimiz


  Müasir və geniş avtopark

  Beynəlxalq daşımaların təşkil edilməsinə fərdi yanaşırıq

  Daşınma üçün təqdim edilən nəqliyyat vasitələrinin sazlığına zəmanət .

  Bütün marşrut boyu yükün hərəkətinin monitorinqi .

  Bizim Azərbaycanda və Gürcüstanda tərəfdaşlarımızın anbarlarında anbar xidmətlərinin tam spektrini təklif edirik .

  Beynəlxalq daşımalara müqaviə tariflərini təqdim edirik .

  Beynəlxalq yük daşımaları üçün optimal marşrutlar işləyib hazırlayır və təklif edirik

  İstehlakçı tələbinin öyrənilməsinə yönəlmiş nəqliyyat, logistika və ekspeditor xidmətləri bazarının təhlili.

  Biz həmişə bütün müqavilə öhdəliklərini yerinə yetiririk və çatdırılma müddətlərinə riayət edirik.

  Bizim şirkətimiz daşınma prosesində “bütün risklərdən” şərtlərində zərər dəydiyi təqdirdə yükü yük sahibinin xeyrinə sığorta edir.


W & E Forward – Sizin düzgün seçiminizdir!