Weforward

Xidmətlər

alt


Avtomobil daşımaları

alt


Dəniz daşımaları

alt


Dəmiryolu daşımaları

alt


Hava daşımaları

alt


Multimodal daşımalar

alt


Ekspeditor xidmətləri

alt


Gömrük və sığorta xidmətləri

alt


Böyük və həcmli yüklərin daşınması

alt


Qruplaşdırılmış yüklərin daşınması


Daha ətraflı Daha ətraflı Daha ətraflı


Daşınma konteyneri


Soyuduculu qurğu


Tent daşıyıcısı


Böyük ölçülü qabarit

alt

Haqqımızda

W & E FORWARD şirkətinin Azərbaycanda əsası 1992-ci ildə qoyulmuşdur. 1992-ci ildən 1999-cu ilə qədər dövrdə biz yalnız ekspeditor xidmətləri göstərirdik. 1993 – 1994-cü illərdə bizim tərəfimizdən Qafqaza və Zaqafqaziyaya iri beynəlxalq daşıyıcıların istehsalçıları cəlb edilməsi üzrə böyük iş görülmüşdür. TRACEKA proqramlarında fəal şəkildə iştirak edirik. W & E FORWARD şirkəti əldə edilmiş uğurlarla dayanmır, nəqliyyat biznesinin inkişafındakı bütün dəyişikliklərə həssaslıqla reaksiya göstərir, nəqliyyat xidmətlərinin dünya bazarına çıxır. Bu gün şirkət Avropada, Asiyada və MDB ölkələrində, yəni əsas nəqliyyat arteriyalarının yol ayrıcında filiallara malikdir, bu da müxtəif siyasi qərarlardan asılı olmamağa imkan verir. Şirkətin bütün filiallarında olduğu ölkədə qeydiyyata alınmış avtonəqliyyat vardır.

alt
Bloq

Xidmət nöqtələrimiz